Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Prodávající

Pneu Trade CZ s.r.o.
Sídlo: Hornoměcholupská 531/4, Praha 10, 102 00
IČ: 03201406 DIČ: CZ03201406
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 228634
provozující internetový obchod (e-shop) www.pneutrade.cz

Kupující

Kupujícím se rozumí koncový spotřebitel nebo podnikatelská anebo právnická osoba.

Kupní smlouva a její uzavření

Naše nabídky jsou nezávazné a vyhrazujeme si právo změnit jakoukoli jejich část obsahu, včetně ceny a dostupnosti, případně je ukončit bez předchozího upozornění.
Veškerá ujednání jsou platná pouze za předpokladu, že budou sjednána písemně nebo v našem e-shopu, pokud zákazník neprokáže, že v konkrétním případě bylo od povinnosti písemné formy upuštěno.
Okamžik uzavření kupní smlouvy při nákupu v e-shopu vzniká již při odeslání objednávky, v případě objednávky písemnou formou okamžik uzavření kupní smlouvy vzniká doručením objednávky prodávajícímu a jejím zpětným potvrzením. Před zahájením plnění vyplívajícího z kupní smlouvy nebo závazné objednávky může prodávající požadovat po kupujícím zálohovou platbu. 

Termín dodání

Dostupnost je uvedena v e-shopu u každého zboží. Zboží skladem je možné osobně vyzvednout v našem distribučním skladě po předchozí dohodě termínu vyzvednutí. Při objednání doručení na Vámi požadovanou adresu odesíláme zboží skladem následující pracovní den od uzavření kupní smlouvy. Při včasném objednání do 12:00 hodin v pracovních dnech je ve většině případech možné odeslání zboží téhož dne s doručením následujícího pracovního dne.
Ve výjimečných případech si vyhrazujeme právo změnit termín dodání, případně ho prodloužit. V takovém případě je skutečnost konzultována s kupujícím, pokud kupujícímu nový termín nevyhovuje, tak má právo na odstoupení od kupní smlouvy.
Nabízené zboží je k dispozici vždy v omezeném počtu a kupující bere na vědomí, že nabízená cena se vztahuje právě k tomuto omezenému množství. V případě požadavku na větší počet kusů zboží se může stát, že další objednávané kusy budou již za jinou cenu. Taková skutečnost je vždy konzultována s kupujícím.
Ve výjimečných případech může nastat, že vzhledem k časovému zpoždění aktualizací stavu zásob s dodavateli bude nabízené zboží již vyprodáno. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo kupujícímu objednávku stornovat, případně mu nabídnout jiný produkt.
Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Pokud je zásilka poškozena, zboží nepřebírejte, případně sepište ihned s dopravcem zápis o poškození zásilky a pořiďte fotodokumentaci.
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu současně se zbožím nebo v elektronické podobě (e-mailem).

Platební podmínky

Při objednávání zboží si můžete zvolit způsob uhrazení ceny zboží. Způsoby uhrazení ceny jsou buďto v hotovosti, na dobírku nebo bankovním převodem předem na základě námi vystavené zálohové faktury.
Ke každé doručené a převzaté objednávce je vystavena faktura s vyčísleným DPH 21 %. Jsme plátci DPH.
Na velkoobchodní ceny nebo akční nabídky se informujte e-mailem. Do e-mailu uveďte o jaké pneumatiky a v jakém množství byste měli zájem.

Dodací podmínky

Na základě Vámi zvoleného způsobu uhrazení Vám může být zboží dodáno následujícími způsoby:
1) osobní převzetí v našem distribučním skladu na základě platby v hotovosti nebo předem uhrazené zálohové faktury,
2) logistickou společností s platbou na dobírku v okamžiku doručení,
3) logistickou společností na základě uhrazení zálohové faktury.
Cena za dodání/doručení nákladní pneumatiky logistickou společností závisí na počtu objednaných pneumatik. Cena za dodání 1 ks je 420,- Kč/ks bez DPH, 2 ks je 320,- Kč/ks bez DPH, 3 ks je 290,- Kč/ks bez DPH a 4 a více ks je cena 250,- Kč/ks bez DPH. Za dobírku si účtujeme příplatek ve výši 100,- Kč bez DPH. V případě požadavku dodání do jiného státu je dopravné stanoveno individuálně. Osobní převzetí v našem distribučním skladu je ZDARMA.
V případě vyšší hmotnosti pneumatik než je běžná, se může cena dopravy pneumatik zvýšit. V takovém případě buduete informováni telefonicky předem. 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle písemně poštou nebo emailem.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to vzájemně dohodnutým způsobem, přičemž však prodávající není povinen poslat peníze dříve, než došlo k vrácení zboží. Nejpozději do 14 dnů je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.
Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
Prodávající může stornovat objednávku bez udání důvodu do 48 hodin od přijetí objednávky kupujícím.

Záruka

Na pneumatiky je poskytována záruka dle Občanského zákoníku pro koncového spotřebitele. Pro podnikatelské a právnické osoby je poskytována záruka 1 rok dle Obchodního zákoníku. Výrobce/prodejce plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým nebo jiným poškozením, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy, event. doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem.

Reklamace

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského, Obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele!
Zákazník je povinen při převzetí si zboží řádně prohlédnout/zkontrolovat/rozbalit! Pokud je zásilka poškozena, zboží nepřebírejte, případně sepište ihned s dopravcem zápis o poškození zásilky a pořiďte fotodokumentaci. Na pozdější reklamace (zřetelné zevní poškození vzniklé při přepravě) nebude brán zřetel.
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést: své kontaktní údaje, datum prodeje, specifikaci zboží, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (dokladem o koupi).
Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Obchod www.pneutrade.cz i jeho provozovatel se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data prodávat či poskytovat jakékoli třetí straně bez předchozího souhlasu vlastníka těchto dat; nepoužije ani svěřená osobní data pro komerční nabídku nesouvisející s nabídkou obchodu www.pneutrade.cz bez souhlasu vlastníka těchto dat. Na přání zákazníka i bez udání důvodu jeho osobní data vymaže ze své databáze. Vyjímku tvoří e-mailová adresa předaná provozovateli portálu Heureka.cz za účelem vygenerování a odeslání dotazníku spokojenosti kupujícímu.

Všeobecná ustanovení

Vztahy prodávajícího s kupujícím (koncový spotřebitel) se řídí těmito obchodními podmínkami, ostatní právní vztahy zde neuvedené se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Vztahy prodávajícího s kupujícím (podnikatelská nebo právnická osoba) se řídí zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatnými či neúčinnými, není tímto dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Smluvní strany jsou povinny nahradit neplatné či neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které bude co nejblíže odpovídat hospodářskému účelu původního ustanovení.

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení